فلزات گرانبها = جواهرات

در این مقاله انتقال و حفظ مفاهیم به کمک طراحی زیورآلات با رویکرد نشانه شناسی موضوع پژوهش قرار گرفته است.قابلیت جواهرات در مقایسه با سایر محصولات فرهنگی و صنعتی در انتقال مفاهیم و پایداری آن به دلیل پایداری جواهرات در میان اقوام مورد بررسی قرارگرفته و در پی آن گرایش جواهرات معاصر در این رابطه بیان شده است.

Image result for ‫جواهرات‬‎

صفت بیانگری جواهرات که در دوره‌های مختلف تاریخ حضور داشته، در سال های اخیر به صورت گرایشی مستقل و درخور توجه در آثار جواهرسازان و طراحان دیده می‌شود. اهمیت این گرایش، مطرح شدن جواهرات به عنوان هنر و صنعتی بیانگر در رابطه با اندیشه، احساسات و شناخت طراح از هویت خویش است. مفهوم زیبای یشناسی به عنوان اهرمی برای انتقال و دریافت مفاهیم توسط افراد مطرح شده است و شیوه‌های مختلف ارتباط انسان تحلیل شده و جواهرات در قالب یک رسانه با قابلیت ارسال و دریافت پیام مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه جواهر” در لغتنامه دهخدا اینگونه توصیف شده است: «جمع جوهر. فلزات گرانبها. هر سنگ که از آن منفعتی برآید همچون الماس و یاقوت و لعل و امثال آن. علمی است که از چگونگی گوهرهای گرانبهای معدنی خشکی چون الماس و لعل و یاقوت و فیروزه یا معدنی دریایی چون در و مرجان و غیره و خوب و بد آن به‌وسیله نشانه هایی که معرف آنهاست بحث می‌کند »  اما جوهر” در همین واژه‌نامه، معربگوهر” بیان شده است و به معنی ماده هر چیزی” نیز مطرح شده و غیر از آن معانی بسیار متعددی برای جوهر در علوم مختلف مطرح گردیده است. پس در لغت فارسی، واژه جواهر به فلزات یا سنگهای گرانبها اطلاق شده است و مصنوعات ساخته شده با این مواد به این نام خوانده نشده است. همچنین از علم جواهر” صحبت شده همانگونه که قدما در ایران کتابهایی در علم جواهر و مباحث آن تالیف کرده‌اند. با این وجود، تعریفی که امروزه از جواهر” رایج است، دو حیطه را در بر می‌گیرد: تعریف عمومی از جواهرات که همان زیور و زینتهایی است که به بدن انسان الصاق می‌گردد.و تعریف تخصصی که در میان متخصصان و تولیدکنندگان مطرح است که به تعریف دهخدا نزدیکتر است و عبارت است از سنگهای قیمتی و همچنین مصنوعی که به‌ عنوان زیور در آن از سنگهای گرانبها استفاده شده باشد. در فرهنگ نگارهای نمادها، جواهر به عنوان یک نماد اینگونه تعریف شده است:«جواهر، یکی از نشانه‌های متمایز سلطنت و نیز علامت برخی خدایان به‌ویژه در شرق بود».

جیسیکوپر” در فرهنگ نگارهای نمادها” درباره جواهرات اشاره می‌کند: «قلب، ماه و خورشید، نور و گرما، اژدهایان یا هیولاها آن را نگهبانی می‌کنند. جواهرات نماد گنجهای پنهان معرفت یا حقیقت هستند. همینطور نماد عشق جسمانی و ثروتهای ناپایدار. تراش و شکلدهی به سنگهای قیمتی یعنی روحی که از حالت نتراشیدگی و بی نظمی در می‌آید و شکل مییابد. سنگ تیره درون جواهر صیقل خورده نور الهی را منعکس می‌کند شمردن جواهرات نماد کار بی هدف است، داشتن جواهرات برابر است با شناخت».

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *