جملات شیک دخترانه

جملات شیک دخترانه میتــــوانم فــراموشــت کنـــم …فــقط با خــود سـخت می جنـــگم …کـه دیـگر بـه یــاد نیــارمـت ! این روزهــــــــــــــا … حس می کنم جایی را تنگ کرده ام ! جایـــــی در قلــــــــب تــــو برای آمدن دیـــــــگری … نمیشود،نشد و نخواهد شد ! لعنتی،کاش برای لحظه ای . . . کسی میتوانست جای آغوش گرمت را بگیرد ! هنوزم قلب من ميتپه … ادامه

جملات عاشقانه پسرانه

جملات عاشقانه پسرانه ورق ورق کن …”خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را … شـاید غبـارش … “احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد … حـرف تــازه ای نـدارم … فقـط …. خـزان در راه اسـت … کلاه بگـذار ســر خـاطــراتی که یـخ زده اند ، شـاید یـادت بیـافتد … جیب هـایت را … وقتـی دست هـایم مهمـانشـان بـودنـد … این روزها اصلا حواست به … ادامه

جملات دخترونه قشنگ

جملات دخترونه قشنگ بچـــه کـــه بـــاشی … از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم … مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ، بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی … از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ ! شهـــامــت مــی خواهــد … ســـــرد بــاشــی … و گــرم لبخنــد بزنـــی ..! افسانه هارو رها کن …. دوری و دوستی کدام است؟ فاصله … ادامه

جملات احساسی و عاشقانه

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ! دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید ! تو که بخندی همه چی قشنگ و آرومه واسم . . . بدون تو توی زندگیم نمیمونه جونی واسم خوشبختی تو مشت منه وقتی تو پیش منی . . . با تو این زندگی خوبه،تو معنی عاشق شدنی یه دنیا … ادامه

جملات دخترونه غمگین

جملات دخترونه غمگین ببین حالم چقدر بی تو خرابه . . . تموم لحظه هام شکل سرابه ! ! ! همیشه فکر میکردم از تو گذشتن . . . حس بیداری از عمق یه خوابه ! ! ! تو بی من رفتی و راحت گذشتی . . . که انگاری به من حسی نداشتی ! ! ! … ادامه