اس ام اس دلتنگی عاشقانه

می دانم دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که تنگ باشد … این حرف ها را نمی فهمد … !!! • • دستانت را می خواهم برای تنم که دلتنگ نگاه توست • • مینـویـسـم پـاک میکنـم مینـویـسـم پـاک میـکنـم املایـم بد نیست از تکرار اسـمت لـذت می بـرم برایت می نویـسـم … … ادامه