اس ام اس صبح بخیر رمانتیک

صبح شد باز هم آهنگ خدا می آید چه نسیم خنکی دل به صفا می آید … به نخستین نفس بانگ خروس سحری زنگ دروازه ی دنیا به صدا می آید سلام صبحت بخیر   ****************   صبح زیباتون بخیر لبتون گل چشماتون نور کامتون عسل لحنتون مهر حرفاتون غزل حستون عشق دلتون گرم حالتون … ادامه