اس ام اس فصل پاییز

اس ام اس فصل پاییز ,پیچک های سبز دلم , ناباورانه پاییز نیامدنت را باور کرده اند ,و در نارنجی پیراهنش رنگ باخته اند … مثل بوسه ی پیش از خداحافظی تکلیفت روشن نیست من چقدر ساده ام که هنوز فکر می کنم روزهای آخر پاییز تمام طلسم ها باطل می شود و تو مرا … ادامه