اس ام اس مناجات با خدا

دستهایم انقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را به کامتان بچرخانم اما یکی هست که بر همه چیز تواناست از او تمنای لحظه های زیبا برایتان دارم ♥♥♥****♥♥♥ صدای خنده های خدا را میشنوی ؟ دعایت را شنیده و به آنچه محال میپنداری ، میخندد . . . ♥♥♥****♥♥♥ هیچکس تنها نیست ، او در … ادامه