جدیدترین اس ام اس دلتنگی

ترسناکترین چیز در مورد “فاصله” اینه که نمیدونی دلتنگت میشن یا فراموشت میکنن *****♥♥♥♥♥♥♥♥♥***** ثانیه ها می گذرد!! و من نشسته روی نیمکت دلتنگی ، رفتن تو را به نظاره نشسته ام !! و ناامید از بازگشت دوباره تو، دل خوش کرده ام به خاطرات تلخ و شیرین گذشته امان…. *****♥♥♥♥♥♥♥♥♥***** جمعه به جمعه فصل … ادامه

جدیدترین اس ام اس دلتنگی

ترسناکترین چیز در مورد “فاصله” اینه که نمیدونی دلتنگت میشن یا فراموشت میکنن  ****************** ثانیه ها می گذرد!! و من نشسته روی نیمکت دلتنگی ، رفتن تو را به نظاره نشسته ام !! و ناامید از بازگشت دوباره تو، دل خوش کرده ام به خاطرات تلخ و شیرین گذشته امان…. ****************** جمعه به جمعه فصل … ادامه