جدیدترین جملات بزرگان

آنقدر که از دست دادن چیزی، ما را افسرده می کند، از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم… و این ذات آدمیزاد است…! ژان پل سارتر *********** برای آزادی لازم نیست زمین و آسمان را بخرید، تنها خودتان را نفروشید. نلسون ماندلا *********** مهربانی مهمترین اصل انسانیت است اگر کسی از من کمکی بخواهد … ادامه