کد متحرک ساختن عنوان وبلاگ

  در کد زیر به جای عنوان صفحه ، عنوان وب خودتون رو قرار بدهید.     [button color=”orange” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/motaharek.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد متحرک ساختن عنوان وبلاگ[/button]

کد پیغام ورود و خروج به وبلاگ

  پیغام هنگام خروج و ورود به وبلاگ برای شخص بازدید کننده از وبلاگ شما.     [button color=”green” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/vorodkh.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد جاوا اسکریپت ورود و خروج وبلاگ[/button]    

کد متن شناور در وبلاگ

  کد متن شناور در وبلاگ برای قرار دادن متن دلخواه شما کافیست درون کد این متن رو پیدا کنید ( متن دلخواه شما در این مکان ) سپس میتن دلخواه خود را جایگزین کنید.     [button color=”blue” size=”medium” link=”http://” icon=”” target=”false”]دریافت کد متن شناور در وبلاگ[/button]

کادر پیغام هنگام ورود به وبلاگ

  کد کادر پیغام هنگام ورود به وبلاگ       [button color=”purple ” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/peigham.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد کادر پیغام هنگام ورود به وبلاگ[/button]

كد بارش قلب از موس

  كد بارش قلب از موس براي وبلاگ     [button color=”green” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/bgalb.html” icon=”” target=”false”]دریافت كد بارش قلب از موس[/button]    

كد موس بارش ستاره و قلب

  كد موس بارش ستاره و قلب براي وبلاگ     [button color=”blue” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/setare.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد موس ستاره و قلب[/button]        

کد بارش تولدت مبارک

  كد زیباساز تولدت مبارك براي وبلاگ     [button color=”pink” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/tavalod.html” icon=”” target=”false”]دریافت كد زیباساز تولدت مبارك[/button]