جملات عاشقانه غمناک

جملات عاشقانه غمناک

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/101.jpg
بعد از گرفتن دستهایت . . .تمام دنیا را لمس خواهم كرد !

تا عشق به همه جا سرایت كند . . .

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/102.jpg
از تکرار دوستت دارم خسته شدم
کمی هم تو بگو

تا من ناز کنم
نترس……

باورم نمیشود…

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/34.jpg
چرا نگاه میکنی؟؟؟
تنها ندیده ای؟؟؟
به من نخند !
من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم
http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/104.jpg
تقدیـــــــــــر دروغ بزرگی است که دنیـــــــــــا

برای گرفتن تــــــــــو از من ساخته است…

این شد ک تو قرن هاست تقدــــــــــــیر منی …

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/105.jpg
دق کردم !

پشت خنده های تلخی که . . .

هیچگاه کسی به آن شک نکرد !

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/106.jpg
چه جوری شد نمیدونم،که عشق افتاده به جونم . . .

خودت خونسردی اما من،نه اینطوری نمیتونم !

دارم حس میکنم هر روز به تو وابسته تر میشم . . .

تو انگاری حواست نیست دارم دیوونه تر میشم !

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/107.jpg
[تو] زندگی را سزاوار زیستن می کنی و . . .

لحظه ها را لایق به خاطر آوردن [دوستت دارم]

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/108.jpg
تکیـــــه دادی به دیــــــــــوار ومیخـــــــــندی

انــــــــگار نه انــــــــگار که تـــــو توی عکســـــــی

ومن آویـــــــزان این زندگــــــی بی تـــــــــــو …

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/109.jpg
دستِ کم
بین شعرهای من
دستش را نگیر،
بی انصاف!
مردم دارند این شعرها را می خوانند…

http://bia2skin.ir/theme/asheghaneha/110.jpg

غـــمـــگیـــنـــم…

هـــمـــاننـــد دلـــقـــکـــی کـــه روی صـــحـــنه چشـــمـــش

بـه عـــشـــقـــش افتـــاد کـــه بـــا معـــشـــوقـــش

بـــه او میـــخـــنـــدد…

دیدگاهتان را بنویسید