تکست خوشگل عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

تکست خوشگل عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

پیامک انگلیسی

تکست خوشگل عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

دوستای عزیزم سلام 💡

در خدمتتون هستیم با کپشن های انگلیسی خوشگل با معنی فارسی 😉

, In the name of god who create the life with death
created colorless friendships,
created life with colors,
the love colorful,
the rainbow in 7 colors,
the moth in 100 colors
&
created me nostalgic.

به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،
دوستی‌های کم‌رنگ را به وجود آورد،
زندگی را با رنگ‌ها آفرید،
عشق را رنگارنگ کرد،
رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،
پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،
و
مرا دلتنگ تو آفرید . . .

.

.

Can u close your eyes for a minute please!
thank you
Did you see how dark it is?
This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا !
متشکرم
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست

.

.

Sometimes memories sneak out of my eyes
and roll down my cheeks

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند
و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند . . .

.

.

We try to hide our feeling
but forget our eyes speak

احساساتمان را مخفی می‌کنیم…
اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند

.

.

Hate is easy,
Love takes courage

تنفر آسان است،
عشق شجاعت می‌طلبد

.

.

LOVE is like WAR
Easy to start…
Difficult to end…
Impossible to forget…

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

.

.

Evrey atom
of me missed him

ذره ذره وجودم
دلتنگ اوست…

.

line12

همچنین ببینید :

عکس نوشته انگیزشی و الهام بخش انگلیسی با ترجمه فارسی

عکس نوشته فانتزی جالب انگلیسی با معنی فارسی

عکس نوشته های انگلیسی باحال با ترجمه فارسی

line12

.

sometimes I wish I were a little kid again,
skinned knees are easier to fix than broken heart.

گاهی دلم می‌خواد دوباره يه بچه كوچک باشم،
زانوی زخمى راحت‌تر از قلب شكسته خوب می‌شود.

.

.

It’s so hard for me to put you into words because
i love you in ways i have never loved anyone else.

برای من خیلی سخت است تا تو را با کلمات توصیف کنم چون
تا به حال هیچکس رو مانند تو دوست نداشتم.

.

.

You’re the most expensive thing that I have.

تو گران‌ترين چيزى هستى كه من دارم.

.

.

Truly love you endlessly.
Every day without you is like a book without pages.
I love you, I will always do,
for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،
روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.
دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت
برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت.

.

.

It’s so easy, To think about Love,
To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love,
Even when we hold it… In our hands

آسان است است فکر کردن به عشق،
صحبت از عشق، خواستن عشق،
اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق،
حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

.

.

Sometimes we make love with our eyes
Sometimes we make love with our hands
Sometimes we make love with our bodies
Always we make love with our hearts

گاهی اوقات با چشمانمان عشق می‌ورزیم
گاهی با دستانمان عشق می‌ورزیم
گاهی اوقات با بدنمان عشق می‌ورزیم
همیشه با قلبمان عشق می‌ورزیم

.

.

Will you love me for the rest of my life?
No, I’ll love you for the rest of mine

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟
نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

.

.

If you have it [love],
you don’t need to have anything else.
If you don’t have it,
it doesn’t matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید.
اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید.

.

.

Love may be blind,
but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد
اما مطمئنا می‌تواند راهش را در تاریکی پیدا کند!

.

.

Love is not blind;
it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛
عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند.

.

.

For, you see, each day I love you more,
Today more than yesterday and less than tomorrow.

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

.

.

True love is better than first love

عشق واقعی، بهتر از عشق اوله.

دیدگاهتان را بنویسید